N a ž i v o

Vážení diváci,

od 22. mája 2022 nás môžete sledovať naživo prostredníctvom nášho youtube kanála, facebookovej skupiny alebo na telegrame. Vysielanie naživo je pre všetkých bezplatné.
Ak nás chcete podporiť akoukoľvek sumou, tak nižšie je uvedené číslo účtu.
Ďakujeme.

Majiteľ účtu: Televízia SLOVAN, s.r.o., IBAN: SK25 0900 0000 0051 8789 9732, BIC SWIFT kód: GIBASKBX, Správa pre príjemcu: dar – podpora (nie predplatné za vysielanie!!!)

Facebook

facebook

Telegram

Telegram