O n á s

… zmysel a podstata.

Vysielanie Naživo

Pondelok: 13:00 hod.

Utorok: 11:00 hod.

Streda: 11:00 hod.

Štvrtok: 11:00 hod.

Piatok: obvykle večer (čas vždy upresníme na našej facebookovej stránke)