O n á s

… zmysel a podstata.

Ak nás chcete podporiť akoukoľvek sumou, tak prosím do správy pre príjemcu uveďte podpora – dar. Ďakujeme.

Majiteľ účtu
Televízia SLOVAN, s.r.o.

IBAN
SK25 0900 0000 0051 8789 9732

BIC SWIFT kód
GIBASKBX

Správa pre príjemcu
dar – podpora (nie predplatné za vysielanie!!!)

Vysielanie Naživo

Pondelok: 13:00 hod.

Utorok: 11:00 hod.

Streda: 11:00 hod.

Štvrtok: 11:00 hod.

Piatok: obvykle večer (čas vždy upresníme na našej facebookovej stránke)